Velkommen til en opplevelse!

Hjemmebakeri - Kafè - Gårdsbutikk - Barnas Gård

 


Sand Gård er en gård med lang historie og tradisjoner. Vi forsøker å ivareta den kultur som har preget gården siden 1700-tallet, ved å gi de som måtte ønske og besøke oss tilgang til det som gir vårt nærmiljø et særpreg.                                                                                           


Vi forsøker i vår hverdag å gi gården et mangfold som vil gjøre virksomheten her til en drivverdig enhet i vårt lokalsamfunn.
Ønsket er å ivareta den historie og de bygninger som skal, og kan bevares og tilrettelegge driften fremover ved å skape nye aktiviteter.


En landbrukseiendom er ikke noe man 'eier' men forvalter.
Uten et levende bygdesamfunn vil man ikke kunne skape en positiv utvikling på landsbygda.


Gårdens drift er basert på grønne idealer hvor sprøytemidler og kunstgjødsel ikke skal ha noen positiv betydning for naturvennlig levedyktighet.
Økologien skal danne grunnlag for produksjon, og resirkulering skal skape ny vekst.
Allsidighet og mangfold danner grunnlag for erfaringer og ny kreativ tenkning.


Vi prioriterer i størst mulig grad en videreforedling av det som dyrkes, og et salg av produkter til kunder i en direkte markedsføring.
Produkter omsettes direkte i vår egen gårdsbutikk, og ved direkte leveranse til kunder i det nettverk som bygges opp. Kvalitet bør være et begrep som man kan innestå for.

Ingen driftsenhet vil over tid overleve i et presset marked hvor produksjonsvolum har størst betydning, og ulike omsetningskjeder med mange mellomledd styrer prisen til forbruker.   


 

 
 Byggeprosjekt på Torgrimåsen.       Flott beliggenhet.
Obs! NYTT-  prosjekt 3 på Torgrimsvei, salg starter NÅ.
Se prospekt på Finn.noimg1.jpg  


Utsikten over jordene og nærmeste nabo
 

Slik kjører du for å komme til Sand Gård

Sand Gård
Storengene 2/4, 3483 KANA

(Nedkjøringen til Holmsbu)

Telefon: 32 79 85 00
Telefaks: 32 79 41 40
Mobil.
924 88 904

Epost: sand_gard@yahoo.no
            
sand.gard.hurum@gmail.com