Historie:

Sand Gård, eller Liltvedt Sand som det opprinnelig heter, har hatt bosetting helt tilbake til bronsealderen. Det er funnet gjenstander som går tilbake til bronsealderen kun 3 steder på Hurum, hvor et av funnene, en liten spydspiss i bronse, er funnet her på Sand. Gårdsdriften kan dokumenteres i fra 1740. Låven kom på plass ca 1840 og fjøset er fra 1932. Gården har vært i ætta siden omkring 1700. Dagens eier, Arve Mørch, overtok gården i 1994. Hovedbygningen på Sand er et kraftig 1800-talls tømmerhus med symmetrisk sydfasadevalmende gavlspisser. Et bryggerhus på "Liltvedt Sand" fikk også en ansiktsløfting på 1800-tallet, men sannsynligvis går den elste delen her som i hovedbygningen ned i århundredet før. I dette bryggerhuset finner vi i dag gårdens hjemmebakeri. Her finnes også den gamle steinovnen som ble tatt i bruk etter restaurereringen av bryggerhuset i 1996.. I 1841 var det takst over Ole Evensens gård på Liltvedt Sand. I den ble det nevnt at det til gården hørte "en god frukthage" . Denne driften er i dag borte. Frukthagen ble ved omlegging til korndrift hugget før planering i perioden 1960-1961. På Even Sand sin tid hadde man stadig vekk gutter ansatt (i tjeneste) og det heter seg at: Gamle Even Sand kunne mer enn sitt fadervår. Dertil var han en gjennomført ordensmann. Hadde en gutt vært i tjeneste hos ham, trengte han ingen anbefaling. Etter som årene har gått har det blitt skjenket Drammens museum en rekke gjenstander som opprinnelig kommer fra gården, blant annet et matskap. Dette er rosemalt og med innskriften: RHSS-ITDS-1711.

 

Fornminner

 

Vi kan begynne med den fine gravrøysa på Torgrimås som ligger vest for hovedvegen idet vi begynner på Steinbrekkabakken sydfra.
Det går inn en ny skogsveg til venstre her som går opp i Torgrimås og sydover. Røysa ligger på det høyeste punktet på åsen og ca. 100m
fra skogsvegen noen hundre meter fra Sand Gård. Det er noe bratt terreng, når vi kommer opp er den godt synlig. Røysa bærer preg av
at den er undersøkt for lenge siden. Det ligger en del løs stein i terrenget rundt. I eldre tid skal det ha bodd en eneboer her ved røysa som
het Torgrim, derav Torgrimås. Han skal ha bodd i ei steinhytte, og bruker vi litt fantasi når vi ser oss rundt her er det rester av en firkantet steinsetting på vestsiden av røysa.
Teksten er hentet fra Hurum Historielag  Arne Antonsen